Vereniging van het Fort

„Zij die de lessen uit de geschiedenis negeren, zijn gedoemd om ze opnieuw te beleven” G. SANTAYANA
Historiek.

In 1942 werd Kapitein DEVOS, bevelhebber van het fort tijdens het beleg van mei 1940, t.g.v. een ernstige ziekte uit Duits krijgsgevangenschap ontslagen. Hij keerde naar BELGIË terug en stichtte met de hulp van families van andere krijgsgevangenen de vriendenkring ‘Amicale du Fort de TANCREMONT’.
Hoewel de site van het fort nog steeds militair domein is, wordt het beheerd en onderhouden door diezelfde vriendenkring dat in 1974 het statuut van v.z.w. kreeg.
Onder impuls van deze vereniging werd in 1995 een monument opgericht ter nagedachtenis van het heldhaftig 19-daagse verzet van het fort.
In de loop der jaren hebben de ‘Anciens’ ons verlaten en heeft een team van enthousiaste vrijwilligers de fakkel overgenomen.

Ons engagement : de nagedachtenis in ere te houden.

Op 21 augustus 2020 verliet de laaste levende getuige van het fort ons op 100-jarige leeftijd.

Vandaag, meer dan ooit, worden alle leden van onze vereniging gedreven door de plicht om onze ‘Anciens’ te herdenken.

Onze ploeg, uitsluitend samengesteld uit vrijwilligers, spant zich in om, elk op zijn/haar niveau, de site voor de toekomst te vrijwaren o.m. door het gidsen van bezoekers, de uitvoering van nodige instandhoudings-werken en uiteenlopende administrative taken.Onze kalender.

Jaarlijkse herdenkingen:
• 18 februari, vertegenwoordigingvan de ‘Amicale’ ter herdenking van de dood van Z.M. Koning Albert I op de esplanade in Luik.
• 29 mei, datum van de overgave van het Fort
• 21 juli, Nationale Feestdag,
- Begin november, Heilige Estafette
- 11 november, Wapenstilstand 14-18,
- 15 november, Koningsdag,
- 04 december, Sint Barbara-viering,

Recurrente activiteiten:
• Maandelijkse bezoeken
• Privébezoeken
• Ondersteuning aan lokale evenementen van de gemeenten PEPINSTER en THEUX.We zoeken...

Doorheen het jaar worden diverse instandhoudings-werken op de site uitgevoerd. Deze omvatten o.m. het ruimen van greppels, diverse maai- en schilderwerken, renovatie van bepaalde elektriciteitsleidingen, herstelling van plafonds en muren, enz. ... Heb je interesse en zoek je een manier om je beschikbare vrije tijd nuttig besteden? Neem dan contact op met ons team!
Je kan ook lid worden van onze vereniging!
Het lidmaatschap bedraagt jaarlijks €15. Elk kwartaal ontvangt je het tijdschrift van de ‘Amicale’, je toegang tot de site is gratis gedurende het jaar en je draagt bij aan de onderhoudkosten van de site.
Leden ontvangen nooit een financiële vergoeding! 

No Entreprise 414612147 © Amicale du Fort de Tancrémont - Rue des Combattants, 4800 VERVIERS
MàJ 1005

Made with Mobirise - More